Informacija

Aug 31, 2016  

Buyer information: as Potokar sr Potokar repair course has sources more than forty years. Delivered the art. As our next net undertaking for Potokar, we completly redisgned the image of the company's and produced the internet site from damage. Steklarstvo Potokar ima korenine globoke kar 40 permit, ko je Jožef Potokar starejši pričel z dejavnostjo na Jesenicah. Delavnice krasijo mojsterske vsej that is diplome zaposlenih, kot pohvale in nagrade podjetji, z katerimi Potokar posluje. S podjetjem Potokar poslujemo že vrsto enable in vedno smo nad izvedbo.

As our next web task for Potokar, we redisgned the photograph of the company's and created the web site from damage. Steklarstvo Potokar ima korenine globoke kar 40 permit, ko je Jožef Potokar starejši pričel z dejavnostjo na Jesenicah. Stene krasijo mojsterske vsej that is diplome zaposlenih, kot pohvale in prestižnih podjetji that is nagrade, z katerimi Steklarstvo posluje. S Steklarstvo Potokar poslujemo vrsto allow in vedno smo navdušeni nad izvedbo.

As our next website project for Steklarstvo Potokar, we designed the internet site from scratch and completly redisgned the picture of the company's. Steklarstvo Potokar ima korenine globoke kar 40 let, ko je Jožef Potokar starejši pričel z dejavnostjo na Jesenicah. Stene zimski vrt krasijo mojsterske vsej that is diplome zaposlenih, kot pohvale in nagrade prestižnih podjetji, z katerimi Potokar posluje. S Potokar poslujemo vrsto let in nad prvovrstno izvedbo that is vedno.